Chama Cha Mapinduzi - CCM

Chama Cha Mapinduzi Banner image
Habari Mpya
Habari Mpya kabla ya leo
Habari za Uchaguzi
Hotuba za Mwenyekiti
Hotuba Mbalimbali
Jarida la Mkereketwa
Viongozi wa CCM
Wanachama wa CCM
Takwimu
Magazeti
Ilani ya Uchaguzi
Matokeo ya Uchaguzi 
Nyaraka Rasmi za Kisera 
Nyaraka Rasmi za Kikazi 
Dodoso la Wanachama 
Majina ya Wana-CCM Walioteuliwa Kugombea NEC 2007 


 

Toa Maoni
Barua Pepe
Viunganishi
Jiunge Sasa
Wasiliana Nasi
Dodoso la wanachama
Baraza la Mawaziri Ujamaa | Mwongozo wa Chama | Azimio la Arusha| Historia ya CCM| Miaka 30 ya CCM

RadioUhuru

IMANI YA CCM MASHARTI YA UANACHAMA MALENGO YA CCM

Imani za CCM zimejengwa chini ya misingi ya usawa kwani binadamu wote ni sawa

Ni rahisi kujiunga na CCM kwani masharti yetu yanamlenga mwananchi yeyote muadilifu

CCM kinalenga kumuwezesha mwananchi yeyote wa Tanzania kupata maendeleo

© COPYRIGHT 2005-2024.
CHAMA CHA MAPINDUZI (CCM) N.A